Biståndsanalys 2017

I Biståndsanalys 2017 sammanfattar expertgruppen de viktigaste lärdomarna från året som gått genom att belysa frågor som exempelvis: Vilka är de stora utmaningarna i genomförandet av SDG inom ramen för PGU? Vad fungerar inom utbildningsbiståndet? Ägarskap är viktigt, men vems ägarskap är det som ska främjas?