Biståndsanalys 2016

I Biståndsanalys för 2016 presenterar vi resultaten från verksamheten 2015 men vi redogör även för pågående och planerad verksamhet under 2016.