Biståndsanalys 2015

I Biståndsanalys 2015 sammanfattar Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) huvudslutsatserna från våra rapporter och seminarier under 2014. Under året som gått har EBA bland annat kartlagt det svenska biståndets användning i Sverige och beräknat att motsvarande knappt 4000 helårsarbetskrafter i Sverige finansieras av biståndet. Vi har vidare låtit analysera effekterna av bistånd genom så kallade partianknutna organisationer och funnit att det finns begränsat med tydliga resultat. Ytterligare en EBA-rapport har gett rekommendationer för hur svenskt hälsobistånd bör utvecklas för att nå framtida globala hälsomål.

”EBA strävar efter att erbjuda nya perspektiv på frågor som är viktiga för det svenska biståndet, perspektiv som kan stimulera till diskussion och eftertanke och som kan bidra till att förbättra effektiviteten i svenskt bistånd”, säger Lars Heikensten, EBA:s ordförande.

Erfarenheterna under 2014 visar på att EBA har en viktig roll att fylla. Det har gjorts många studier om biståndets resultat och genomförande, men kunskapen från dessa präglar inte alltid det svenska biståndet. EBA kan vara en länk mellan forskning och beprövad erfarenheter och biståndets genomförande och kommer att fortsatt belysa frågor av relevans för svenskt bistånd.