Sök tjänsten som utredningssekreterare på EBA

Utredningssekreterare – arbeta för att förbättra Sveriges biståndspolitik?
Länk till annonsen på regeringen.se

Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen.

Expertgruppen för biståndsanalys

Vill du bidra till att förbättra Sveriges biståndspolitik? Har du flerårig erfarenhet av utredningsarbete eller forskning? Är du en analytisk, kreativ lagspelare? Arbetet som utredningssekreterare på kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys innebär bland annat att initiera och projektleda studier av relevans för det svenska biståndet.

Arbetsuppgifter
Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) ska utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd och därigenom bidra till kunskap som grund för utveckling av biståndet. EBA är en statlig kommitté bestående av en ordförande, en vice ordförande, åtta ledamöter, en expert från UD och ett kansli. Kansliet svarar för den löpande verksamheten.

EBA:s uppdrag är att beställa eller genomföra samt att kommunicera utvärderingar och analyser av hög kvalitet om biståndets genomförande, resultat och effektivitet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare, konsulter och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier och redovisa resultaten i form av rapporter till EBA. Några studier utförs även av kansliet. EBA beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. EBA har en oberoende ställning i relation till de den granskar – vare sig det handlar om regeringen, myndigheter eller andra aktörer inom biståndsområdet – och svarar självständigt för relevans och kvalité i de rapporter den väljer att publicera.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att initiera och projektleda studier som är relevanta för det svenska biståndet. Du ansvarar för hela processen från kontakt med potentiella skribenter till lansering av rapporten som oftast sker genom ett seminarium. Att bidra till att EBA:s rapporter uppmärksammas och diskuteras är en viktig del av kansliets arbete. Du kommer vidare delta i kansliets övriga arbetsuppgifter som t.ex. skrivande av rapport till regeringen, underlags-PM och bloggar. Arbetet är utåtriktat och innebär många kontakter med forskare, utvärderare, akademiska institutioner, myndigheter och organisationer, såväl svenska som utländska.

Kvalifikationer
Du har relevant akademisk examen och flerårig erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete alternativt forskning. Du har mycket god förmåga att analysera, sammanställa och redovisa komplicerade förhållanden och orsakssamband. Du måste också ha mycket god förmåga att leda projekt och samarbeta med andra, samtidigt som du är initiativrik, kan arbeta självständigt och uttrycker dig väl i skrift. Du har stilistisk kompetens och goda språkkunskaper i engelska.
Du är en nyfiken person som har lätt för att ta kontakt med andra. Du är kreativ och drivande. Du är en lagspelare och finner tillfredställelse i att bidra till gruppens resultat.

Följande är meriterande:
• Högre akademisk examen, gärna doktorsexamen.
• Erfarenhet av/kunskap om utredning, utvärdering av och forskning om statligt finansierad verksamhet.
• Tillgång till nätverk inom relevanta forsknings- och förvaltningsområden.
• Erfarenhet från statlig verksamhet.
• Erfarenhet av arbete i internationella institutioner med verksamhet inom biståndsområdet eller näraliggande områden.
• Erfarenhet av genomförande av biståndsinsatser och/eller kunskap om olika former av utvecklingssamarbete.
• Beställarkompetens och kunskap om offentlig upphandling.

Övrigt
Befattningen är tidsbegränsad till den 31 december 2018, men EBA:s verksamhet är långsiktig och det kan finnas möjlighet till ytterligare tidsbegränsad förlängning. Tillträde snarast efter överenskommelse. Lön efter kompetens och tidigare erfarenhet. Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen om du blir aktuell för befattningen.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta kanslichefen för EBA Jan Pettersson, tel. 08-405 35 17. Information om EBA finner du på www.eba.se. Upplysningar om anställningsvillkoren lämnas av personalplanerare Katarina Fried, tel. 08-405 24 99. Fackliga kontaktpersoner vid SACO och ST nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 22 maj 2017.