Nyhetssymbol Blogg

Blogg

Civilsamhället tycker till

Den 27 januari höll EBA tillsammans med CONCORD Sverige ett webbseminarium för CONCORDs medlemsorganisationer. Syftet var att sprida resultaten från EBA-rapporten "Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd" och fånga...
Publicerat 29 januari 2021 – Läs mer
Blogg

Frågor som inte får glömmas vid pandemin

COVID-19 har skapat stora utmaningar för alla länder där Coronaviruset härjar. Detta påverkar även biståndet som måste ställa om både arbetsformer och inriktning, , skriver Jan Pettersson, med anledning av att vi nu publicerar...
Publicerat 15 april 2020 – Läs mer
Blogg

Rikt rundabordssamtal gav mersmak

Vilka utmaningar möter biståndsgivare i länder med auktoritärt styre? EBA samlade aktörer från civilsamhället för att dela erfarenheter kring detta. Bland annat lyftes flexibilitet och lokalkännedom fram som viktiga faktorer för ett effektivt bistånd.
Publicerat 22 mars 2019 – Läs mer
Blogg

Aid in shrinking democratic spaces

We are living in an era where civil liberties are increasingly under threat. How does this trend affect forms and content of Swedish international development cooperation?
Publicerat 18 oktober 2018 – Läs mer
Blogg

Praktikplats hos EBA vårterminen 2019

Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik? Då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för biståndsanalys.
Publicerat 28 september 2018 – Läs mer
Blogg

Working together in Syria – report release and seminar

On June 15 EBA in collaboration with the German Institute for Development Evaluation, DEval, held a seminar on "How can humanitarian and development aid work together? The case of Syria". The EBA report 2018:02 Building bridges between...
Publicerat 27 juni 2018 – Läs mer
Blogg

EBA-seminarium: “The (fluctuating) value of aid”

On May 28 the report "How predictable is Swedish aid? A study of exchange rate volatility" was launched at a seminar at Medelhavsmuseet in Stockholm. The report, which is written by Númi Östlund, shows that exchange rate volatility has...
Publicerat 5 juni 2018 – Läs mer
Blogg

Så hållbart är Sveriges bistånd

EBA släppte tidigare i år en rapport som granskat 114 utvärderingar av svenska biståndsinsatser. Rapportförfattaren Markus Burman fann att endast 20 insatser har varit hållbara över tid -- men konstaterar att det är helt normalt.
Publicerat 22 maj 2018 – Läs mer
Blogg

Biståndsanalys 2018

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, publicerar idag den femte upplagan av sin årliga rapport till regeringen, Biståndsanalys 2018. Det är den fösta årsrapporten för mig som ordförande. Under denna tid har det tydligt framgått...
Publicerat 16 april 2018 – Läs mer
Blogg

Vad görs var i biståndet?

Hur kan vi mäta biståndets effekter? Kan vi hitta nya tillvägagångssätt för att tydliggöra om biståndet når de fattigaste och mest förtryckta? Vid lanseringen av den nya EBA-rapporten Geospatial Analysis of Aid: A New Approach to...
Publicerat 15 december 2017 – Läs mer
Blogg

Resiliens – jämvikt eller rättvisa?

Hela denna bloggpost är en debattartikel ursprungligen publicerad i Mänsklig Säkerhet. Begreppet resiliens har under senare år blivit en del av den internationella och svenska biståndsterminologin. Men hur användbart är egentligen...
Publicerat 21 november 2017 – Läs mer
Blogg

Effektivt bistånd mot korruption?

Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Det har dock visat sig vara svårt att åstadkomma förbättringar med hjälp av biståndsinterventioner, trots en omfattande aktivitet på området (se till exempel EBA-rapport 2015:07...
Publicerat 21 november 2017 – Läs mer
Blogg

Research cooperation in a new era

We need to talk more about research. About its intrinsic value, and its importance for development at large. Sometimes viewed as a costly subsidy of elites in poorer countries, aid to research has not always been a priority among donors....
Publicerat 21 september 2017 – Läs mer
Blogg

DDB Fred

Med EBAs DDB-serie ges nyligen disputerade doktorer möjlighet att presentera sin forskning med fokus på relevansen för utformningen av det svenska biståndet. Med detta för vi in kunskap om såväl ny forskning som nya forskare till...
Publicerat 19 september 2017 – Läs mer
Blogg

Praktikplats hos EBA vårterminen 2018

Vad innebär praktiken? Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik? Då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för biståndsanalys. Du...
Publicerat 13 september 2017 – Läs mer
Blogg

Från ord till handling i lokalt fredbyggande

Den 27 april lanserade Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rapporten – Local Peacebuilding: challenges and opportunities vid ett seminarium på Medelhavsmuséet. Författare är Joakim Öjendal, Hanna Leonardsson och Martin...
Publicerat 15 maj 2017 – Läs mer
Blogg

Sök tjänsten som utredningssekreterare på EBA

Utredningssekreterare - arbeta för att förbättra Sveriges biståndspolitik? Länk till annonsen på regeringen.se Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde....
Publicerat 9 maj 2017 – Läs mer
Blogg

Följ EBA:s följeforskare!

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning (”on-going evaluation”) på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Följeforskarna undersöker...
Publicerat 19 april 2017 – Läs mer
Blogg

Enprocentmålets vara eller inte vara

Fredagen 17/3 anordnade EBA en debatt kring enprocentmålets för- och nackdelar. Till grund för debatten låg Lars Anells EBA-rapport ”Enprocentmålet – en kritisk essä”. Förutom författaren själv, deltog statssekreteraren...
Publicerat 21 mars 2017 – Läs mer
Blogg

Enprocentmålet – en kritisk essä

Idag lanserar Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, en ny rapport – Enprocentmålet – en kritisk essä. Den handlar om enprocentmålet i biståndet, som snart har femtio år bakom sig. Målet har under åren spelat en stor roll för...
Publicerat 17 mars 2017 – Läs mer
Blogg

Djurhälsa: en ko på isen för fattig som rik

Den 8 mars 2017 anordnade EBA ett seminarium - Animal health matters – där rapporten Animal health in development - its role for poverty reduction and human welfare lanserades. Seminariet hölls den här gången på Sida. I sin...
Publicerat 14 mars 2017 – Läs mer
Blogg

Do anti-discrimination measures reduce poverty?

Discriminatory structures tend to keep people in poverty since they are not given full access to e.g. service provision or the educational system. One of the strongest messages of the Agenda 2030 framework is that no one will be left...
Publicerat 1 mars 2017 – Läs mer
Blogg

Hans Rosling, 1948-2017

En kunnig och hängiven röst har tystnat. Under de tre år som Hans deltog i uppbyggnaden av EBA lärde vi känna honom som en orädd, viljestark, engagerad humanist med ett stort hjärta och förlösande skratt. Hans beskrevs ofta som...
Publicerat 8 februari 2017 – Läs mer
Blogg

ODA displaced?

On February 2, EBA launched the report “Making Waves: Implications of the irregular migration and refugee situation on Official Development Assistance spending and practices in Europe ” (the report was launched during following...
Publicerat 3 februari 2017 – Läs mer
Blogg

Migration och utveckling – migration och bistånd

Målet för det svenska biståndet är att skapa förutsättningar för fattiga människor som lever i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor. När individer känner sig tvingade att fly eller väljer att emigrera mer...
Publicerat 1 februari 2017 – Läs mer
Blogg

Är PGU omöjligt eller mer aktuellt än någonsin?

År 2003 beslutade riksdagen om Sveriges Politik för global utveckling (PGU). I höst kommer PGU åter vara på agendan i riksdagen och denna gång kopplat till regeringens senaste avrapportering om politikens genomförande (skr....
Publicerat 6 oktober 2016 – Läs mer
Blogg

Praktikplats hos EBA vårterminen 2017

Vad innebär praktiken? Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för biståndsanalys. Du...
Publicerat 22 september 2016 – Läs mer
Blogg

Ends and Means: results in development management

International development cooperation has always been concerned with results. Whether there is an increased attention to results in recent years can be questioned, for those with good memory there has been successive waves of results...
Publicerat 8 september 2016 – Läs mer
Blogg

Global Visions and Local Practices – DevRes 2016

Stockholms universitet, Sida och Vetenskapsrådet ordnade konferensen ”Global visions and local practices – Development research in a Post 2015 World” den 22- 24 augusti 2016 på Stockholms universitet. Konferensen samlade forskare...
Publicerat 26 augusti 2016 – Läs mer
Blogg

Sveriges arbete med de globala målen – vems ansvar?

Den 20 juni 2016 bjöd EBA in till seminariet Sveriges arbete med de globala målen - vems ansvar? på Rosenbad. Magdalena Bexell och Kristina Jönsson från Lunds universitet presenterade sin EBA rapport Swedish Responsibility and the...
Publicerat 19 augusti 2016 – Läs mer
Blogg

Aid and the private sector, JDI ≠ PPP ≠ PSD

The importance of the private sector for economic development is undisputable. Private actors - whether we talk about firms or other organisations - are an essential part of the web that forms a well-functioning society. In the process of...
Publicerat 16 december 2015 – Läs mer
Blogg

Three interesting seminars in Stockholm and Gothenburg

In the last few months I have as a new vice chairperson of EBA had the privilege of participating in three EBA seminars of which I have moderated two; one in Stockholm and one in Gothenburg. The attendance has more than met expectations...
Publicerat 9 november 2015 – Läs mer
Blogg

Support to PFM-reforms abroad starts at home

Most would agree that prudent and effective Public Finance Management (PFM) is essential in low- and middle income countries. Well-functioning institutions are key to economic growth and development and are a necessary (albeit not...
Publicerat 9 oktober 2015 – Läs mer
Blogg

Concentration difficulties? It´s politics, stupid!

Sweden has repeatedly been criticized for spreading its bilateral Official Development Assistance (ODA) thinly. For example, the OECD’s recent peer review of Sweden’s development assistance  concluded that “In the absence of clear...
Publicerat 3 september 2015 – Läs mer
Blogg

Utvärdering av svenskt bistånd – ju mer desto bättre?

EBA har nyligen publicerat en kartläggning av hur svenskt bistånd utvärderas (EBA 2015:02). En slutsats av EBA-rapporten är kort och gott att det genomförs väldigt många utvärderingar av svenskt bistånd. Frågan är om det är bra...
Publicerat 22 juni 2015 – Läs mer
Blogg

Ny informationsplattform om biståndet

I dagarna lanserade Utrikesdepartementet en ny informationsplattform om biståndet. Plattformen ”Utforska det svenska biståndet” beskriver det svenska biståndet, hur pengar fördelas och vilka prioriteringar som görs. På sajten...
Publicerat 8 maj 2015 – Läs mer
Blogg

Ny länk mellan forskning och biståndspolicy

EBA har startat en ny skriftserie. För att koppla aktuell forskning och policy lägger EBA ut uppdrag på nydisputerade forskare att sammanfatta sina avhandlingar och diskutera vad deras slutsatser betyder för svenskt bistånd. Den nya...
Publicerat 21 januari 2015 – Läs mer
Blogg

Oberoende och kvalitet i utvärderingsverksamhet

Evalnet är ett nätverk för utvärderingsorganisationer i länder som är medlemmar i OECDs Development Assistance Committee (DAC). EBA har varit medlem i nätverket sedan vi bildades och jag var i förra veckan med på mitt tredje...
Publicerat 26 november 2014 – Läs mer
Blogg

Inequalities challenge health progress

What would it take to reach a ”grand convergence” in global health by 2035? What actions are necessary in order to reduce mortality in low- and lower middle-income countries to the levels of the healthiest middle income countries of...
Publicerat 13 november 2014 – Läs mer
Blogg

The Grand Convergence in health and the role of Swedish aid

This week, the Expert Group for aid studies publishes a report on the future role of Swedish health aid. The report summarizes main finding from recent international work and elaborates on the implications for countries currently receiving...
Publicerat 4 november 2014 – Läs mer
Blogg

Hur skapar man en resultatkultur i biståndet?

Sedan början av 2000-talet har biståndet sett ökade krav på effektivitet och resultat. I och med de ökade kraven har resultatstyrning hamnat högt på agendan inom många biståndsorganisationer. EBA deltog den 2 oktober på en...
Publicerat 21 oktober 2014 – Läs mer
Blogg

Politiska partier + bistånd = demokratisk utveckling?

Expertgruppen för biståndsanalys har ett brett uppdrag som ger oss möjlighet att belysa en rad olika frågeställningar med koppling till svenskt internationellt utvecklingssamarbete. När jag tillfrågades om att anta rollen som vice...
Publicerat 23 september 2014 – Läs mer
Blogg

Sveriges bistånd och fattigdomsfrågan

Måndag morgon 1 september. Höst-terminen drar igång till klassisk inramning: sval, krispigt klar luft och sol från klarblå himmel. I regeringskvarteret Rosenbad full aktivitet. EBA ordnar seminarium om svenskt bistånd. Att bekämpa...
Publicerat 8 september 2014 – Läs mer
Blogg

Välkommen till en ny kommitté

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) bildades på uppdrag av regeringen 2013. Direktiven kungjorde att vi skulle kontinuerligt ”utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så vis utveckla biståndet och...
Publicerat 19 juni 2014 – Läs mer
Blogg

EBA och det ”dubbla oberoendet”

Hur arbetar egentligen EBA i sin dagliga verksamhet? Jo, vi tar reda på lämpliga frågeställningar att studera, och beslutar sedan att lägga ut uppdrag att skriva studier om vissa av dessa frågor. Vissa av idéerna kommer från...
Publicerat 19 juni 2014 – Läs mer