The quest for maternal survival in Rwanda – Paradoxes in policy and practice

Jessica Påfs jobbar som SRHR-rådgivare för Plan Sverige. Hon disputerade i december 2016 vid Uppsala universitet med avhandlingen ”The Quest for Maternal Survival in Rwanda – Paradoxes in Policy and Practice”. Detta är en sammanfattning av hennes avhandling.