The local turn of peacebuilding – a solution or a dead end?

Sedan lång tid är återuppbyggnad i postkonfliktländer och fredsbyggande ett prioriterat område inom Sveriges engagemang i freds- och säkerhetsfrågor. I dagsläget manifesteras detta bland annat av arbetet med målen i the New Deal for Engagement in Fragile States.

Fredsbyggande är idag ett område under omstöpning, bland annat genom en ökad betydelse av lokala perspektiv.

Denna rapport studerar hur lokala aspekter på fredsbyggande relaterar till ett flertal prioriteringar i det Svenska utvecklingssamarbetet som lokal demokrati, genusperspektiv och civilsamhällets roll i postkonfliktländer. Studien sammanställer, systematiserar och analyserar kunskap om det lokala perspektivet i fredsbyggande.

Författare: Joakim Öjendal

Ordförande, referensgrupp: Malin Mobjörk

Projektledare: Jan Pettersson

Förväntad publicering: Fjärde kvartalet, 2016