Swedish aid in the era of shrinking space – the case of Turkey

Under de senaste åren har utvecklingen i Turkiet ändrat villkoren för det civila samhällets arbete. Detta är i linje med en bredare global trend som ofta kallas det krympande utrymmet för det civila samhället. Sverige är det enda landet med bilateralt bistånd till Turkiet och är för närvarande mitt i strategiperioden 2014-2020. Sidas egen halvtidsöversyn visar att förutsättningarna för strategin har ändrats och därför behöver den revideras. Denna studie kommer att utvärdera de pågående förändringarna i det svenska biståndet till Turkiet, i förhållande till landets krympande utrymme för det civila samhället och med särskilt fokus på jämställdhet. Ett mål är att bidra till ökad kunskap om hur styrningen av svenska bistånd genom strategier, som ett instrument, kan hantera snabba förändringar i partnerländerna. Vilken beredskap finns det?

Författare: Paul T. Levin, Åsa Eldén

Referensgruppsordförande: Helena Lindholm

Projektledare: Eva Mineur

Förväntad publicering: Andra kvartalet 2018