Sweden’s Development Support to Tax Systems

Syftet med rapporten är att summera svenska erfarenheter av bistånd på skatteområdet, med huvudsakligt fokus på Skatteverkets kapacitetsstärkande insatser. Rapporten ska fungera som ett underlag i en pågående diskussion om skatt, utveckling och bistånd. Detta i ett läge när en starkare inhemsk finansiering kommer att krävas i världens låg- och medelinkomstländer får att de hållbara utvecklingsmålen ska kunna uppnås.

Författare till rapporten är Klas Markensten.