Strategy for supporting low-income countries in building a midwifery profession

Malin Bogren disputerade år 2016 med avhandlingen ”Building a midwifery profession in South Asia” vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa. ”Strategy for supporting low-income countries in building a midwifery profession” är en sammanfattning av hennes avhandling.