Swedish aid in the era of shrinking space – the case of Turkey

Det politiska landskapet i Turkiet förändras fort och framförallt påverkas det civila samhället som får svårare att verka i en allt mer kringskuren kontext. Sveriges bistånd till Turkiet fokuseras till det civila samhället. Men vilken beredskap har vi att styra biståndet rätt då förutsättningarna på plats förändras så snabbt?