Save the date: Sthlm Evaluation Week, 24-28 september

Stockholm Evaluation Week (SEW) belyser utvärderingens roll inom det moderna biståndet. Här samlas internationella nyckelaktörer inom biståndsutvärdering för möten, seminarier och nätverkande.

SEW är ett samarbete mellan Sida och EBA och arrangeras nu för första gången. Årets tema är kapacitetsutveckling inom utvärdering, en grundläggande princip i Agenda 2030. Utvärdering är ett verktyg för lärande och ansvarsutkrävande, för såväl medborgare som stat. Länders förmåga att själva utvärdera sin resursanvändning är fundamental för en demokratisk och hållbar utveckling där ingen lämnas utanför.

Utöver kapacitetsutveckling så bjuder veckan på diskussioner om biståndets förmåga att arbeta situationsanpassat, adaptivt och innovativt.

Var: Sidas lokaler, Valhallavägen 199

När: 24-28 september, 2018

Mer information kommer inom kort. Inbjudan och agenda publiceras i augusti