På gång: Vad kan vi lära av Budgetstödsperioden i svenskt och internationellt bistånd?

Under de senaste åren har de så kallade budgetstöden fasats ut nästan helt i både det svenska och i det internationella biståndet. Men i vilken utsträckning är denna inriktning förenlig med befintlig forskningsevidens om stödens effektivitet och internationella åtaganden? Vad kan biståndet idag lära av den tidsperiod då budgetstöden ansågs vara ett helt centralt instrument i det internationella utvecklingssamarbetet och för att åstadkomma ett effektivt bistånd på mottagarnas villkor?

Vid detta seminarium lanseras rapporten Budget Support, Poverty and Corruption: A review of the Evidence författad av Geske Dijkstra som är professor på Erasmus University of Rotterdam.

Mer info kommer inom kort.