Forskningsbiståndet: i behov av omprövning?

På förmiddagen den 29 maj planeras för ett seminarium som ska handla om forskningens roll i kapacitetsbyggande och hur det svenska forskningsbiståndet bidrar till förverkligandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Vilka utmaningar finns och hur bör vi möta dem?

EBA kommer på seminariet att lansera två rapporter på temat som tjänar som underlag till diskussionen; den ena är skriven av Sverker Sörlin och David Nilsson på KTH och handlar om hur vi bäst blickar framåt genom att titta bakåt, en historisk analys av det svenska forskningsbiståndet tillblivelse och varande. Den andra rapporten är skriven av Måns Fellesson och riktar blicken mot en av svenska forskningsbistånds hörnstenar, doktorandutbildningen gm den s.k. sandwichmodellen. Vad har hänt med alla doktorer som vi utbildat genom åren? Bygger de upp en lokal forskningskapacitet? Hur kan man förstå detta ur ett globalt perspektiv där forskningens förutsättningar förändras snabbt. Mer information tillkommer inom kort.

Observera att det inte går att anmäla sig till seminariet än, så fort den öppnar går det att boka en plats här via hemsidan eller genom att maila till ud.eba.seminarium@gov.se.