Research Aid Revisited

Vilken roll bör forskningsbistånd ha i det framtida svenska biståndet? Hur ska vi förstå forskningsbiståndets roll i relation till biståndet i stort och i relation till svensk forskningspolitik? Den här studien kommer, ur ett historiskt perspektiv, att analysera svenskt forskningsbistånd som en del i det svenska utvecklingssamarbetet och som en del i svensk och internationell forskningspolicy från 1970 talet fram till idag. Studien kommer att fokusera både på biståndsinsatser för stärkt forskningskapacitet på plats i utvecklingsländer och på biståndsfinansierad utvecklingsforskning som genomförs i Sverige. Slutsatserna kommer sedan användas för att bedöma olika policyalternativ för forskningsbiståndet givet de globala utmaningar och förändringar som påverkar forskningsagendan och världen, inte minst efter finanskrisen 2008. Forskarna kommer att diskutera möjliga förändringar av forskningsbiståndet roll, policy och inriktning i ljuset av olika globala förändringar och utmaningar.

 

Författare: Sverker Sörlin och David Nilsson, KTH

Referensgruppsordförande: Gun-Britt Andersson

Projektledare: Eva Mineur

Beräknas vara klar: 1:a kvartalet 2017