Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska bistånds-insatsers hållbarhet?

Denna studie syftar till att undersöka vad biståndsutvärderingar kan säga om hållbarheten i svenska biståndsinsatser. Hållbarhet i denna mening fokuserar på livskraften och livslängden för det som biståndsfinansieringen åstadkommit när finansieringen dras tillbaka.

De två övergripande frågeställningarna i kartläggningen är: Vad säger utvärderingarna om hållbarheten i svenska biståndsinsatser? Är slutsatserna tillförlitliga?

Debattartikel baserad på rapporten, finns att hitta på Biståndsdebatten.

Rapporten presenterades  på ett seminarium den 21/2 2018 på Sida: Livslängd och livskraft – vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?