Litteraturöversikt om samspelet mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingsbistånd i flyktingkriser

Denna litteraturöversikt beskriver fem ”diskurser” (Linking Relief, Rehabilitation and Development, LRRD; Resilience; Whole of Government; Connectedness; Early Recovery) för att länka humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingsbistånd i flyktingkriser. I en andra del studeras, genom en genomgång av programutvärderingar av respons i flyktingkriser, hur dessa perspektiv har bidragit till bättre utfall.

Studien genomförs i samarbete med DEval.

Författare: Alexander Kocks och Ruben Wedel

Referensgruppsordförande: Kim Forss

Projektledare: Jan Pettersson

Förväntad publicering: Tredje kvartalet 2017