Lärande från utvärderingar i internationellt bistånd?

”Fungerar bistånd?” är en återkommande fråga inom internationellt utvecklingssamarbete. Under lång tid har biståndsorganisationer sökt besvara frågan genom olika system för utvärdering och ansvarsutkrävande. Parallellt med ambitionerna att producera mer kunskap genom utvärderingar har frågan om bristen på lärande från utvärderingar lyfts fram. En möjlig förklaring till bristen på lärande är att kraven på ansvarsutkrävande förhindrar lärande.

I den här studien söker författarna förklaringar till svårigheterna med att bidra till lärande och förändring i internationellt bistånd med utgångspunkt i utvärderingar. Studien syftar till att belysa hur man i utvärderingsverksamheten hanterar spänningen mellan ansvarsutkrävande och lärande. Studien utgår från en tvärvetenskaplig ansats och baseras på en jämförelse mellan svenska och norska erfarenheter.

Författare: Hilde Reinertsen och Desmond McNeill, Oslo Universitet, och Kristian Bjørkdahl, Bergens Universitet

Referensgruppsordförande: Eva Lithman

Projektledare: Emma Öståker

Beräknas vara klar: 1:a kvartalet 2017