Geospatial impact evaluation: A new approach to aid evaluation

Denna rapport kommer att redogöra för en ny metod för effektutvärdering av bistånd: Geospatial Impact Evaluation. Rapporten blir en grundlig genomgång med en översikt av en just nu framväxande litteratur, en praktisk beskrivning av metoden som sådan, en diskussion om styrkor och svagheter, om datatillgänglighet och tillämpningar av relevans för svensk biståndsutvärdering.

Författare: Ann-Sofie Isaksson

Ordförande, referensgrupp: Eva Lithman

Projektledare: Markus Burman

Förväntad publicering: Tredje kvartalet 2017