Geospatial analysis of aid: A new approach to aid evaluation

De senaste åren har utvecklingssamarbetet blivit mer resultatinriktat, och det har uppstått en intensiv debatt om utvärdering och utvecklingspolitikens effektivitet. Syftet med den här rapporten är att presentera och diskutera en ny ansats för biståndsutvärdering, nämligen analys utifrån geokodade data. Ansatsen går ut på att använda subnationella geokodade data om utvecklingsprojekt och utvecklingsresultat för att utvärdera biståndsallokering och effekter.