Expertgruppen

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska biståndet. EBA bidrar med kunskap som kan förbättra biståndet och belyser aktuella frågor och viktiga ämnen som inte fått tillräcklig uppmärksamhet. EBA väljer självständigt vad som bör studeras. Exempel på frågor som har studerats är varför vissa länder är mer framgångsrika än andra, resultat av biståndsfinansierade klimatsatsningar och utformning av stöd till demokratisk utveckling (Rapport 2014:03 & Rapport 2015:01). EBA bygger broar mellan politiker, forskare och praktiker – områden som inte alltid talar med varandra och EBA:s seminarier är en naturlig mötesplats för debatt om viktiga biståndsfrågor. Målet är att bidra till ett bra bistånd som genomförs effektivt. Expertgruppen fattar beslut om inriktningen på EBA:s arbete och vilka studier som ska göras. Gruppen består av tio ledamöter med kompetenser från både akademi och praktik och som har en bred kunskap på områden som rör bistånd (utveckling, klimat, hälsa, hållbarhet,utvärderingsfrågor m.m.)

Länk till direktivet.

Expertgruppens verksamhetsstrategi 2018

Integritetspolicy

 

 • Helena Lindholm

  Ordförande

 • Gun-Britt Andersson

  Vice ordförande

 • Kim Forss

  Ledamot

 • Julia Schalk

  Ledamot

 • Torgny Holmgren

  Ledamot

 • Eva Lithman

  Ledamot

 • Arne Bigsten

  Ledamot

 • Johan Schaar

  Ledamot

 • Fredrik Uggla

  Ledamot

Kansliet

 • Jan Pettersson

  Kanslichef

  T:08-405 35 17
  M:072-586 49 34
  E:jan.pettersson@gov.se
 • Anna Bäckman

  Bitr.utredningssekreterare

  T:08-405 29 57
  M:072-550 02 84
  E:anna.backman@gov.se
 • Eva Mineur

  Utredningssekreterare

  T:08-405 80 85
  M:072-241 70 41
  E:eva.mineur@gov.se
 • Markus Burman

  Utredningssekreterare

  T:08-405 39 51
  M:072-547 40 23
  E:markus.burman@gov.se
 • Lena Johansson De Chateau

  Utredningssekreterare

  T:08-4058373
  M:072-4500698
  E:lena.johansson.de.chateau@gov.se
 • Iris Luthman

  Biträdande utredningssekreterare

  T:08-4053129
  M:072-2083717
  E:iris.luthman@gov.se
 • Nina Solomin

  Utredningssekreterare kommunikationsansvarig

  T:08-4054107
  M:072-2114246
  E:nina.solomin@gov.se
 • Mats Hårsmar

  Utredningssekreterare

 • Yann Irigoyen

  Praktikant

  M:072-2453448
  E:yann.irigoyen@gov.se

Protokoll från EBA-mötet