Evidence-Based Anticorruption

Denna studie avser belysa frågan vilka former av antikorruptionsåtgärder som fungerar bäst i vilka miljöer. Studien är en systematisk genomgång av hur vanligt använda antikorruptionsåtgärder – bland andra krav på öppen redovisning av intressekonflikter, informationsfrihet och skydd för visselblåsare och antikorruptionsmyndighet – samvarierar med korruptionsnivåer.

Författare: Alina Mungiu-Pippidi

Referensgruppsordförande: Arne Bigsten

Projektledare: Jan Pettersson

Förväntad publicering: Tredje kvartalet 2017