Increasing access to abortion

Susanne Sjöström är obstetriker vid Danderyds sjukhus. Hon försvarade sin avhandling ”Increasing acces to abortion – perspectives on provider availability in different settings” vid Karolinska institutet i januari 2017. Hennes arbete har publicerats i Contraception, BMC Medical Education, Plos One, och är accepterat för publikation i BJOG. Mer information och hennes avhandling går att hitta på: http://ki.se/nyheter/fler-vardgivare-for-saker-abort-kanradda-
tiotusentals-kvinnoliv.

Detta är en sammanfattning av hennes avhandling.