Årsrapporter

 • Biståndsanalys 2018

  I Biståndsanalys 2018 sammanfattar expertgruppen de viktigaste lärdomarna från året som gått. Läs EBAs ordförandes blogg om Biståndsanalys 2018.

 • Biståndsanalys 2017

  I Biståndsanalys 2017 sammanfattar expertgruppen de viktigaste lärdomarna från året som gått genom att belysa frågor som exempelvis: Vilka är de stora utmaningarna i genomförandet av SDG inom ramen för […]

 • Biståndsanalys 2015

  I Biståndsanalys 2015 sammanfattar Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) huvudslutsatserna från våra rapporter och seminarier under 2014. Under året som gått har EBA bland annat kartlagt det svenska biståndets användning i […]

 • Biståndsanalys 2014

  Biståndsanalys 2014 innehåller en beskrivning av expertgruppens utgångspunkter, verksamhet och pågående projekt. En viktig del av det inledande arbetet har varit att identifiera relevanta frågeställningar för att belysa svenskt bistånd. […]