Blogg

 • Politiska partier + bistånd = demokratisk utveckling?

  Expertgruppen för biståndsanalys har ett brett uppdrag som ger oss möjlighet att belysa en rad olika frågeställningar med koppling till svenskt internationellt utvecklingssamarbete. När jag tillfrågades om att anta rollen […]

 • Sveriges bistånd och fattigdomsfrågan

  Måndag morgon 1 september. Höst-terminen drar igång till klassisk inramning: sval, krispigt klar luft och sol från klarblå himmel. I regeringskvarteret Rosenbad full aktivitet. EBA ordnar seminarium om svenskt bistånd. […]

 • Välkommen till en ny kommitté

  Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) bildades på uppdrag av regeringen 2013. Direktiven kungjorde att vi skulle kontinuerligt ”utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så vis utveckla biståndet och bygga […]

 • EBA och det ”dubbla oberoendet”

  Hur arbetar egentligen EBA i sin dagliga verksamhet? Jo, vi tar reda på lämpliga frågeställningar att studera, och beslutar sedan att lägga ut uppdrag att skriva studier om vissa av […]