Blogg

 • Ny informationsplattform om biståndet

  I dagarna lanserade Utrikesdepartementet en ny informationsplattform om biståndet. Plattformen ”Utforska det svenska biståndet” beskriver det svenska biståndet, hur pengar fördelas och vilka prioriteringar som görs. På sajten kan man […]

 • Ny länk mellan forskning och biståndspolicy

  EBA har startat en ny skriftserie. För att koppla aktuell forskning och policy lägger EBA ut uppdrag på nydisputerade forskare att sammanfatta sina avhandlingar och diskutera vad deras slutsatser betyder […]

 • Oberoende och kvalitet i utvärderingsverksamhet

  Evalnet är ett nätverk för utvärderingsorganisationer i länder som är medlemmar i OECDs Development Assistance Committee (DAC). EBA har varit medlem i nätverket sedan vi bildades och jag var i […]

 • Inequalities challenge health progress

  What would it take to reach a ”grand convergence” in global health by 2035? What actions are necessary in order to reduce mortality in low- and lower middle-income countries to […]

 • Hur skapar man en resultatkultur i biståndet?

  Sedan början av 2000-talet har biståndet sett ökade krav på effektivitet och resultat. I och med de ökade kraven har resultatstyrning hamnat högt på agendan inom många biståndsorganisationer. EBA deltog […]

 • Politiska partier + bistånd = demokratisk utveckling?

  Expertgruppen för biståndsanalys har ett brett uppdrag som ger oss möjlighet att belysa en rad olika frågeställningar med koppling till svenskt internationellt utvecklingssamarbete. När jag tillfrågades om att anta rollen […]

 • Sveriges bistånd och fattigdomsfrågan

  Måndag morgon 1 september. Höst-terminen drar igång till klassisk inramning: sval, krispigt klar luft och sol från klarblå himmel. I regeringskvarteret Rosenbad full aktivitet. EBA ordnar seminarium om svenskt bistånd. […]

 • Välkommen till en ny kommitté

  Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) bildades på uppdrag av regeringen 2013. Direktiven kungjorde att vi skulle kontinuerligt ”utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så vis utveckla biståndet och bygga […]

 • EBA och det ”dubbla oberoendet”

  Hur arbetar egentligen EBA i sin dagliga verksamhet? Jo, vi tar reda på lämpliga frågeställningar att studera, och beslutar sedan att lägga ut uppdrag att skriva studier om vissa av […]