Blogg

 • Utbildning i en komplex värld – hur kan SDG-mål #4 uppnås?

  EBA-seminarium om utbildningsbistånd, 2016-05-11 ”Rätten till utbildning är en mänsklig rättighet och en grundsten för demokrati, jämställdhet och jämlikhet samt för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling” skriver Regeringen […]

 • Support to PFM-reforms abroad starts at home

  Most would agree that prudent and effective Public Finance Management (PFM) is essential in low- and middle income countries. Well-functioning institutions are key to economic growth and development and are […]

 • Concentration difficulties? It´s politics, stupid!

  Sweden has repeatedly been criticized for spreading its bilateral Official Development Assistance (ODA) thinly. For example, the OECD’s recent peer review of Sweden’s development assistance  concluded that “In the absence […]

 • Ny informationsplattform om biståndet

  I dagarna lanserade Utrikesdepartementet en ny informationsplattform om biståndet. Plattformen ”Utforska det svenska biståndet” beskriver det svenska biståndet, hur pengar fördelas och vilka prioriteringar som görs. På sajten kan man […]

 • Ny länk mellan forskning och biståndspolicy

  EBA har startat en ny skriftserie. För att koppla aktuell forskning och policy lägger EBA ut uppdrag på nydisputerade forskare att sammanfatta sina avhandlingar och diskutera vad deras slutsatser betyder […]

 • Oberoende och kvalitet i utvärderingsverksamhet

  Evalnet är ett nätverk för utvärderingsorganisationer i länder som är medlemmar i OECDs Development Assistance Committee (DAC). EBA har varit medlem i nätverket sedan vi bildades och jag var i […]

 • Inequalities challenge health progress

  What would it take to reach a ”grand convergence” in global health by 2035? What actions are necessary in order to reduce mortality in low- and lower middle-income countries to […]

 • Hur skapar man en resultatkultur i biståndet?

  Sedan början av 2000-talet har biståndet sett ökade krav på effektivitet och resultat. I och med de ökade kraven har resultatstyrning hamnat högt på agendan inom många biståndsorganisationer. EBA deltog […]

 • Politiska partier + bistånd = demokratisk utveckling?

  Expertgruppen för biståndsanalys har ett brett uppdrag som ger oss möjlighet att belysa en rad olika frågeställningar med koppling till svenskt internationellt utvecklingssamarbete. När jag tillfrågades om att anta rollen […]

 • Sveriges bistånd och fattigdomsfrågan

  Måndag morgon 1 september. Höst-terminen drar igång till klassisk inramning: sval, krispigt klar luft och sol från klarblå himmel. I regeringskvarteret Rosenbad full aktivitet. EBA ordnar seminarium om svenskt bistånd. […]