Blogg

 • Sök tjänsten som utredningssekreterare på EBA

  Utredningssekreterare – arbeta för att förbättra Sveriges biståndspolitik? Länk till annonsen på regeringen.se Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i […]

 • Följ EBA:s följeforskare!

  Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning (”on-going evaluation”) på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Följeforskarna undersöker om Sidas nyligen […]

 • Nyhetsbrev 1 2017

  I EBAs nyhetsbrev presenterar vi Biståndsanalys 2017, vår årsrapport för 2016. Vi sammanfattar också vad som hänt hittills i år, informerar om våra pågående studier samt de seminarier som står […]

 • Enprocentmålets vara eller inte vara

  Fredagen 17/3 anordnade EBA en debatt kring enprocentmålets för- och nackdelar. Till grund för debatten låg Lars Anells EBA-rapport ”Enprocentmålet – en kritisk essä”. Förutom författaren själv, deltog statssekreteraren Ulrika […]

 • Enprocentmålet – en kritisk essä

  Idag lanserar Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, en ny rapport – Enprocentmålet – en kritisk essä. Den handlar om enprocentmålet i biståndet, som snart har femtio år bakom sig. Målet har […]

 • Djurhälsa: en ko på isen för fattig som rik

  Den 8 mars 2017 anordnade EBA ett seminarium – Animal health matters – där rapporten Animal health in development – its role for poverty reduction and human welfare lanserades. Seminariet […]

 • Hans Rosling, 1948-2017

  En kunnig och hängiven röst har tystnat. Under de tre år som Hans deltog i uppbyggnaden av EBA lärde vi känna honom som en orädd, viljestark, engagerad humanist med ett […]

 • ODA displaced?

  On February 2, EBA launched the report “Making Waves: Implications of the irregular migration and refugee situation on Official Development Assistance spending and practices in Europe ” (the report was […]

 • Migration och utveckling – migration och bistånd

  Målet för det svenska biståndet är att skapa förutsättningar för fattiga människor som lever i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor. När individer känner sig tvingade att fly eller […]

 • Praktikplats hos EBA vårterminen 2017

  Vad innebär praktiken? Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för […]

 • Ends and Means: results in development management

  International development cooperation has always been concerned with results. Whether there is an increased attention to results in recent years can be questioned, for those with good memory there has […]