Blogg

 • Praktikplats hos EBA vårterminen 2017

  Vad innebär praktiken? Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för […]

 • Ends and Means: results in development management

  International development cooperation has always been concerned with results. Whether there is an increased attention to results in recent years can be questioned, for those with good memory there has […]

 • Global Visions and Local Practices – DevRes 2016

  Stockholms universitet, Sida och Vetenskapsrådet ordnade konferensen ”Global visions and local practices – Development research in a Post 2015 World” den 22- 24 augusti 2016 på Stockholms universitet. Konferensen samlade […]

 • Utbildning i en komplex värld – hur kan SDG-mål #4 uppnås?

  EBA-seminarium om utbildningsbistånd, 2016-05-11 ”Rätten till utbildning är en mänsklig rättighet och en grundsten för demokrati, jämställdhet och jämlikhet samt för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling” skriver Regeringen […]

 • Support to PFM-reforms abroad starts at home

  Most would agree that prudent and effective Public Finance Management (PFM) is essential in low- and middle income countries. Well-functioning institutions are key to economic growth and development and are […]

 • Concentration difficulties? It´s politics, stupid!

  Sweden has repeatedly been criticized for spreading its bilateral Official Development Assistance (ODA) thinly. For example, the OECD’s recent peer review of Sweden’s development assistance  concluded that “In the absence […]

 • Ny informationsplattform om biståndet

  I dagarna lanserade Utrikesdepartementet en ny informationsplattform om biståndet. Plattformen ”Utforska det svenska biståndet” beskriver det svenska biståndet, hur pengar fördelas och vilka prioriteringar som görs. På sajten kan man […]

 • Ny länk mellan forskning och biståndspolicy

  EBA har startat en ny skriftserie. För att koppla aktuell forskning och policy lägger EBA ut uppdrag på nydisputerade forskare att sammanfatta sina avhandlingar och diskutera vad deras slutsatser betyder […]

 • Oberoende och kvalitet i utvärderingsverksamhet

  Evalnet är ett nätverk för utvärderingsorganisationer i länder som är medlemmar i OECDs Development Assistance Committee (DAC). EBA har varit medlem i nätverket sedan vi bildades och jag var i […]