Blogg

 • EBA har fått ny ordförande och två nya ledamöter

  Från och med 1 juni heter Expertgruppens nya ordförande Helena Lindholm. Biståndsministern har samtidigt också förordnat två nya ledamöter, Johan Schaar och Fredrik Uggla. Vi hälsar alla tre varmt välkomna!

 • Från ord till handling i lokalt fredbyggande

  Den 27 april lanserade Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rapporten – Local Peacebuilding: challenges and opportunities vid ett seminarium på Medelhavsmuséet. Författare är Joakim Öjendal, Hanna Leonardsson och Martin Lundqvist från Globala Studier […]

 • Sök tjänsten som utredningssekreterare på EBA

  Utredningssekreterare – arbeta för att förbättra Sveriges biståndspolitik? Länk till annonsen på regeringen.se Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i […]

 • Följ EBA:s följeforskare!

  Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning (”on-going evaluation”) på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Följeforskarna undersöker om Sidas nyligen […]

 • Nyhetsbrev 1 2017

  I EBAs nyhetsbrev presenterar vi Biståndsanalys 2017, vår årsrapport för 2016. Vi sammanfattar också vad som hänt hittills i år, informerar om våra pågående studier samt de seminarier som står […]

 • Enprocentmålets vara eller inte vara

  Fredagen 17/3 anordnade EBA en debatt kring enprocentmålets för- och nackdelar. Till grund för debatten låg Lars Anells EBA-rapport ”Enprocentmålet – en kritisk essä”. Förutom författaren själv, deltog statssekreteraren Ulrika […]

 • Enprocentmålet – en kritisk essä

  Idag lanserar Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, en ny rapport – Enprocentmålet – en kritisk essä. Den handlar om enprocentmålet i biståndet, som snart har femtio år bakom sig. Målet har […]

 • Djurhälsa: en ko på isen för fattig som rik

  Den 8 mars 2017 anordnade EBA ett seminarium – Animal health matters – där rapporten Animal health in development – its role for poverty reduction and human welfare lanserades. Seminariet […]

 • Hans Rosling, 1948-2017

  En kunnig och hängiven röst har tystnat. Under de tre år som Hans deltog i uppbyggnaden av EBA lärde vi känna honom som en orädd, viljestark, engagerad humanist med ett […]

 • ODA displaced?

  On February 2, EBA launched the report “Making Waves: Implications of the irregular migration and refugee situation on Official Development Assistance spending and practices in Europe ” (the report was […]

 • Migration och utveckling – migration och bistånd

  Målet för det svenska biståndet är att skapa förutsättningar för fattiga människor som lever i fattigdom och förtryck att förbättra sina levnadsvillkor. När individer känner sig tvingade att fly eller […]