Blogg

 • Vad görs var i biståndet?

  Hur kan vi mäta biståndets effekter? Kan vi hitta nya tillvägagångssätt för att tydliggöra om biståndet når de fattigaste och mest förtryckta? Vid lanseringen av den nya EBA-rapporten Geospatial Analysis […]

 • Resiliens – jämvikt eller rättvisa?

  Hela denna bloggpost är en debattartikel ursprungligen publicerad i Mänsklig Säkerhet. Begreppet resiliens har under senare år blivit en del av den internationella och svenska biståndsterminologin. Men hur användbart är egentligen […]

 • Effektivt bistånd mot korruption?

  Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Det har dock visat sig vara svårt att åstadkomma förbättringar med hjälp av biståndsinterventioner, trots en omfattande aktivitet på området (se till exempel […]

 • Research cooperation in a new era

  We need to talk more about research. About its intrinsic value, and its importance for development at large. Sometimes viewed as a costly subsidy of elites in poorer countries, aid […]

 • DDB Fred

  Med EBAs DDB-serie ges nyligen disputerade doktorer möjlighet att presentera sin forskning med fokus på relevansen för utformningen av det svenska biståndet. Med detta för vi in kunskap om såväl […]

 • Praktikplats hos EBA vårterminen 2018

  Vad innebär praktiken? Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik? Då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för […]

 • EBA har fått ny ordförande och två nya ledamöter

  Från och med 1 juni heter Expertgruppens nya ordförande Helena Lindholm. Biståndsministern har samtidigt också förordnat två nya ledamöter, Johan Schaar och Fredrik Uggla. Vi hälsar alla tre varmt välkomna!

 • Från ord till handling i lokalt fredbyggande

  Den 27 april lanserade Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rapporten – Local Peacebuilding: challenges and opportunities vid ett seminarium på Medelhavsmuséet. Författare är Joakim Öjendal, Hanna Leonardsson och Martin Lundqvist från Globala Studier […]

 • Sök tjänsten som utredningssekreterare på EBA

  Utredningssekreterare – arbeta för att förbättra Sveriges biståndspolitik? Länk till annonsen på regeringen.se Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i […]

 • Följ EBA:s följeforskare!

  Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning (”on-going evaluation”) på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Följeforskarna undersöker om Sidas nyligen […]

 • Nyhetsbrev 1 2017

  I EBAs nyhetsbrev presenterar vi Biståndsanalys 2017, vår årsrapport för 2016. Vi sammanfattar också vad som hänt hittills i år, informerar om våra pågående studier samt de seminarier som står […]

 • Enprocentmålets vara eller inte vara

  Fredagen 17/3 anordnade EBA en debatt kring enprocentmålets för- och nackdelar. Till grund för debatten låg Lars Anells EBA-rapport ”Enprocentmålet – en kritisk essä”. Förutom författaren själv, deltog statssekreteraren Ulrika […]