Blogg

 • Aid in shrinking democratic spaces

  We are living in an era where civil liberties are increasingly under threat. How does this trend affect forms and content of Swedish international development cooperation? The space for freedom […]

 • DN-debatt: Budgetstöd

  ”Budgetstöd har varit ett mycket effektivt instrument för att bekämpa fattigdom. Däremot finns inga belägg för att budgetstöd har ökat korruptionen”, skriver professor Geske Dijkstra i en debattartikel i Dagens […]

 • Praktikplats hos EBA vårterminen 2019

  Vad innebär praktiken? Är du en samhällsvetare med intresse för utvecklingsfrågor och vill påverka Sveriges biståndspolitik? Då har du nu möjlighet att få göra praktik på kansliet till Expertgruppen för […]

 • EBA-invitation for proposals: evaluate the NDF

  EBA invites proposals for evaluate the Nordic Development Fund (NDF). Focus on institutional performances in accordance to mandate and potential future role as a joint Nordic financing instrument for development. […]

 • Så hållbart är Sveriges bistånd

  EBA släppte tidigare i år en rapport som granskat 114 utvärderingar av svenska biståndsinsatser. Rapportförfattaren Markus Burman fann att endast 20 insatser har varit hållbara över tid — men konstaterar […]

 • Biståndsanalys 2018

  Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, publicerar idag den femte upplagan av sin årliga rapport till regeringen, Biståndsanalys 2018. Det är den fösta årsrapporten för mig som ordförande. Under denna tid har […]

 • Vad görs var i biståndet?

  Hur kan vi mäta biståndets effekter? Kan vi hitta nya tillvägagångssätt för att tydliggöra om biståndet når de fattigaste och mest förtryckta? Vid lanseringen av den nya EBA-rapporten Geospatial Analysis […]

 • Resiliens – jämvikt eller rättvisa?

  Hela denna bloggpost är en debattartikel ursprungligen publicerad i Mänsklig Säkerhet. Begreppet resiliens har under senare år blivit en del av den internationella och svenska biståndsterminologin. Men hur användbart är egentligen […]

 • Effektivt bistånd mot korruption?

  Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling. Det har dock visat sig vara svårt att åstadkomma förbättringar med hjälp av biståndsinterventioner, trots en omfattande aktivitet på området (se till exempel […]