Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence

Budgetstöd är bistånd som inte är kopplat till projekt och som mottagarlandets regering kan använda fritt. Biståndet åtföljs oftast av en policydialog. Under de senaste åren har budgetstödens volymer minskat.

I den här rapporten undersöks i vilken utsträckning det minskade intresset beror på bristande effektivitet. Rapporten innehåller en sammanfattning av tillgänglig kunskap om instrumentets effektivitet.

Författare: Geske Dijkstra, Erasmus University Rotterdam