Animal health in development cooperation

Animal health in development cooperation – its role for poverty reduction and nutrition security

I utvecklingsländer är omkring 70 procent av fattiga på landsbygden och 10 procent av urbant fattiga beroende av djurhållning. För att bekämpa fattigdom på landsbygden räcker det inte med en utökad djurhållning utan produktivitetsökningar är avgörande. Djursjukdomar har en avgörande betydelse för produktiviteten. Därmed är frågan om djurens hälsa central för ett bistånd med fattigdomsfokus.

De fattigaste grupperna i befolkningen är mest sårbara för negativa chocker mot djurbesättningen (insjuknande, spridning av nya djursjukdomar) samtidigt som de också är som mest beroende av djurhållning för sin överlevnad och försörjning. Betydelsen av god djurhälsa är i detta sammanhang helt avgörande. Sjuka djur utgör ett undermåligt sparkapital, ger dålig avkastning, sprider sjukdomar till människor (över 2/3 av de infektionssjukdomar som drabbar människan härrör från djurvärlden) och innebär en sämre livskvalitet för djuret i sig. Att hålla sjuka djur är dessutom klimatosmart då de har högre utsläpp av växthusgaser per producerad enhet jämfört med friska djur. Denna studie fokuserar på djurhälsans betydelse för fattigdomsreducering och tryggad livsmedelsförsörjning.

Författare: Ulf Magnusson, Professor i djurreproduktion, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU; Arvid Uggla, Professor Emeritus i parasitologi vid SLU; Jonathan Rushton, Professor i djurhälsoekonomi, Royal Veterinary College, University of London, UK

Referensgruppsordförande: Gun-Britt Andersson

Projektledare: Jan Pettersson

Tidsplan: Studien förväntas bli klar under 4:e kvartalet 2016