A review of the evidence on General Budget Support

Generellt budgetstöd är en form av programbistånd som inte är kopplad till projekt och där resurserna flödar direkt till finansministeriet i mottagarlandet. Instrumentet brukar åtföljas av en dialog där givaren diskuterar vilken politik som föredras med aktuell regering. Runt år 2000 kom budgetstöd att alltmer ses som en särskilt effektiv biståndsform.

Under de senaste åren har budgetstödens volym minskat för nästan alla givare. Under den period för vilken jämförbara uppgifter om svenska åtaganden finns tillgängliga, verkar Sverige ha tilldelat en relativt stor andel av sitt bistånd som budgetstöd, men det finns en tydlig och kontinuerlig trend nedåt efter 2008. Detta väcker frågan om hur nedgången i de globala budgetstöden i allmänhet och i svenskt budgetstöd i synnerhet, är relaterad till den forskningsmässiga evidensen om stödens effektivitet.

Denna studie syftar till att granska de empiriska bevisen om budgetstödens effektivitet.

Författare: Geske Dijkstra

Referensgruppsordförande: Torgny Holmgren

Projektledare: Markus Burman

Förväntad publicering: Tredje kvartalet 2017