Månadsarkiv: april 2017

  • Följ EBA:s följeforskare!

    Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning (”on-going evaluation”) på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Följeforskarna undersöker om Sidas nyligen […]

  • Nyhetsbrev 1 2017

    I EBAs nyhetsbrev presenterar vi Biståndsanalys 2017, vår årsrapport för 2016. Vi sammanfattar också vad som hänt hittills i år, informerar om våra pågående studier samt de seminarier som står […]

  • Biståndsanalys 2017

    I Biståndsanalys 2017 sammanfattar expertgruppen de viktigaste lärdomarna från året som gått genom att belysa frågor som exempelvis: Vilka är de stora utmaningarna i genomförandet av SDG inom ramen för […]