Månadsarkiv: juni 2014

  • Biståndsanalys 2014

    Biståndsanalys 2014 innehåller en beskrivning av expertgruppens utgångspunkter, verksamhet och pågående projekt. En viktig del av det inledande arbetet har varit att identifiera relevanta frågeställningar för att belysa svenskt bistånd. […]

  • Välkommen till en ny kommitté

    Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) bildades på uppdrag av regeringen 2013. Direktiven kungjorde att vi skulle kontinuerligt ”utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så vis utveckla biståndet och bygga […]

  • EBA och det ”dubbla oberoendet”

    Hur arbetar egentligen EBA i sin dagliga verksamhet? Jo, vi tar reda på lämpliga frågeställningar att studera, och beslutar sedan att lägga ut uppdrag att skriva studier om vissa av […]